image3887

TRUNG TÂM ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA 247

Chuyên sửa chữa - tháo lắp - bảo dưỡng và cung cấp các bị điện lạnh tại Hà Nội: